Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basiszekering en valt niet onder het eigen risico. Een kind heeft recht op 18 behandelingen per kalenderjaar per indicatie. Indien er sprake is van een aanvullende verzekering van de ouders, vallen de kinderen ook onder deze aanvullende verzekering. Dit betekent dat uw kind naast de 18 behandelingen uit het basispakket nog recht heeft op een x-aantal behandelingen uit de aanvullende verzekering. Dit kan per jaar veranderen. Dit kunt u navragen bij de zorgverzekeraar of nakijken in uw polis.

Indien er sprake is van een aandoening die voorkomt op de chronische lijst, wordt de behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Een verwijzing van de specialist is bij een chronische indicatie noodzakelijk.