Tijdens de eerste afspraak dient u een legitimatiebewijs (liefst van het kind zelf, indien niet aanwezig dan van één van de ouders) en een zorgverzekeringspas mee te nemen. Als u een verwijsbrief van een arts of specialist heeft, dient u deze ook mee te nemen tijdens de eerste afspraak.

De eerste afspraak bestaat uit het in kaart brengen van de hulpvraag door middel van een intake en onderzoek. Op basis van de bevindingen, wordt er in samenspraak met het kind & de ouders een behandelplan opgesteld. Zo mogelijk wordt er tijdens de eerste afspraak ook een start van de behandeling gemaakt. In sommige gevallen kan het voorkomen dat er voor een compleet onderzoek meerdere afspraken nodig zijn.

Wanneer nodig wordt er overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut (uiteraard met toestemming van ouders).